Статии за маркетинг план

съвети за маркетинг план

Най-успешните компании винаги смятат маркетинга за инвестиция, а не за разход, защото когато маркетингът е изпълнен ефикасно – с план, следване на цели и установени количествени показатели, високата възвръщаемост на инвестициите (ROI) е не само възможност, а дори даденост.

Споделяме 10 съвета, които ще ви помогнат да създадете маркетинг план, който да бъде стабилна основа за разгръщането на маркетинг стратегията и да ви предпази от провал на инвестицията, която правите в маркетинг.

пълен текст ›