Колко често да пишем корпоративния блог?

Колко често да пишем корпоративния блог?

В предишна статия коментирахме нуждата от секция за новини или блог на фирмения сайт. Стигнахме до извода, че подобна секция с новини или блог би могла дори да вреди на сайта, ако не се обновява редовно, но пък ако постваме регулярно, това е силен маркетингов инструмент.

Колко често, обаче, е нужно да пишем в корпоративния блог?

На този въпрос ще се опитаме да отговорим в настоящата статия и да стигнем до аргументиран извод за ориентировъчната честота, с която трябва да обновявате съответната секция за новини или блог, които са част от фирмения сайт.

Има три основни фактора, които трябва да вземете предвид:

  1. Колко често реално вие като собственици на сайта имате новост или събитие, което да споделите с аудиторията на сайта?
  2. Колко често потребителите очакват да виждат нещо ново на нашия сайт?
  3. Колко често трябва да има нещо ново от гледна точка на Google и останалите уеб търсачки, за да има това благоприятно влияние върху позиционирането на сайта при търсене?

На първо място, фирменият сайт е медиа, посредством която влизате в комуникация - била то еднопосочна или двупосочна, с вашите клиенти, партньори и други заинтересовани страни. В този смисъл, най-важното съображение по отношение на честотата на публикуване на новини или постове в блога на фирмения сайт трябва да е нуждата и потребностите от информация на вашата аудитория.

Например, твърде рядкото публикуване на новини може да създаде информационен дефицит - липса на достатъчно информация за дейността и новостите около вашия бизнес, а дори би могла да създаде впечатление за неактуалност на целия сайт и съответно да действа подронващо по отношение на възприемането на останалата информация на сайта от страна на посетителите. Затова не бива да се публикува съдържание твърде рядко.

Друг фактор, обаче, който е от значение, е доколко наистина имате регулярно какво ново да споделите с аудиторията. Не всеки бизнес генерира често "новини", които са подходящи за публикуване на сайта. Тогава се получава така, че хем нямате какво да споделите, хем е важно да публикувате нещо ново, за да има актуалност сайт и в крайна сметка може да се стигне до там да публикувате не особено качествени като съдържание текстове само и само да има нещо ново. Ако попаднете в такава ситуация, може би е удачно да преосмислите самата същност на съответната секция от сайта и вместо да я именувате "новини" можете да я прекръстите на "блог" и да започнете да публикувате текстове, които не са винаги и задължително нещо ново, а например анализи, коментари върху актуални събития във вашата сфера на дейност, които не са иначе пряко свързани точно с вашата фирма и т.н. Можете също така да публикувате коментари, ревюта и др. на ваши продукти или допълнителна информация за предлаганите продукти и услуги. Изобщо, по този начин ще имате възможността да публикувате нови материали без да се налага те да са буквално новини.

Третият фактор, който е от значение за честотата на публикуване е свързан със SEO - оптимизацията за търсачките. Несъмнено и Google и останалите търсачки дават преднина на сайтове с повече съдържание (и то уникално, не копирано), както и по-често обновяваните сайтове. В тази връзка е важно от гледна точка на SEO да имате регулярно ново и уникално съдържание и именно секцията новини или блога са мястото, където можете да публикувате подобно ново съдържание. От SEO гледна точка, за един фирмен сайт е добре да има по 1-2 нови публикации на седмица. В общия случай и 1 е достатъчна, но ако имате възможност, по-добре е да са 2.

За повечето фирми една-две публикации на седмица е също така в унисон с очакванията на потребителите. Изпълнява се условието сайтът да има актуалност, добре е от SEO гледна точка и съответно остава единствено да прецените дали имате какво да напишете всяка седмица.

Но и да нямате какво ново да споделите, измислете някаква тема, коментирайте някоя актуална тема от вашия бранш или просто напишете нещо за някой от предлаганите продукти или услуги. 

С една-две публикации на седмица в общия случай ще имате добър успех и именно това е честотата, за която ви съветваме.

Разбира се, ако имате възможността да публикувате в секцията новини или в блога на фирмения си сайт по-често, това рядко би могло да има негативен ефект, а напротив - в повечето случаи е само плюс.

Орлин Радев

Орлин Радев

Орлин Радев е Маркетинг директор в edge soft. Разполага с над 10 години опит в онлайн маркетинга и развиването на бизнес онлайн. Oсновател e на 5 успешни компании, развиващи своя бизнес основно онлайн. Създава първата си компания на 17 години.

View Orlin Radev's profile on LinkedIn

Коментари