Складов софтуер

 

  • Възложител
  • Неофарм ООД
  • Използвани технологии
  • HTML, PHP, MySQL, JavaScript, AJAX

За своите клиенти - фармацефтична компания, разработихме уеб базиран складов софтуер, който автоматизира дейностите на складовете и фирмата дистрибутор в България и Румъния. Програмата автоматизира всички дейности в складовете на Неофарм - от доставките и управление на наличностите, до фактурирането и е интегрирана с наличния счетоводен софтуер на клиента.

Уеб базираният складов софтуер, който разработихме за Неофарм е съобразен със специфичите особености на бизнеса на компанията и автоматизира бизнес процесите, спестявайки време и усилия и елиминирайки възможностите за човешка грешка в голяма част от ежедневните операции.

Складовата програма е интегрирана със счетоводния софтуер, използван от компанията - Бизнес Навигатор. Възможно е генерирането на детайлни справки за движението на стоките, историята на цените, продажбите към конкретен клиент или група от клиенти и т.н.