Софтуер "Застрахователен агент"

 

  • Възложител
  • ИСДАУТО ЕООД
  • Използвани технологии
  • HTML, PHP, MySQL, JavaScript

Програмата, която разработихме за isdauto служи за управление на дейността на компанията като застрахователен агент.

Всяка полица, издадена от компанията, се записва в база данни. Уеб приложението, разработено от Едж Софт за isdauto позволява генерирането на извадки и справки, въвеждането и редактирането на нови клиенти и полици и др.