bauMax - система за анкети

 

  • Възложител
  • Баумакс България
  • Използвани технологии
  • HTML5/CSS3, PHP, MySQL, jQuery, jQuery UI, EDGE SOFT Web Application Framework, Titanium Mobile App SDK
  •  

От bauMax ни възложиха задачата да разработим система за анкети, която се състои от мобилно приложение (клиентски модул) и уеб приложение (административен модул).

Идеята беше следната - на таблет, вграден в табло, което е разположено след касите на магазина, ще бъде инсталирано мобилно приложение - анкета, която клиентите могат да попълнят.

 

Данните от анкетите се изпращат на отдалечен сървър, където резултатите могат да бъдат прегледани под формата на графики. Анкетите трябва могат лесно да се управляват от маркетинг отдела дистанционно, посредством интуитивен уеб интерфейс.

Решението, което създадохме, е система, включваща уеб приложение и Android мобилно приложение. Уеб приложението се използва за агрегиране на данните, изпратени от мобилното приложение, администриране на анкетите, преглед на резултатите и експорт на данните, а Android приложението преставлява потребителската част и се използва от клиентите за попълване на анкетите на място в магазините на bauMax в цялата страна.

При добавяне на нова анкета, тя се синхронизира на всички устройства (или само на избрани от тях) дистанционно през 3G мрежата. При загуба на връзка данните от анкетите се записват локално и при възстановяване на връзката се синхронизират - без загуба на данни и без потребителите да разбират за проблема (налично е известяване до администраторите, обаче).

Таблата с вградените в тях Android таблети се намират на изхода на всеки от магазините на bauMax в страната.