Разработка на уеб приложения

В днешно време уеб технологиите са достигнали ниво, което позволява да се разработва уеб базиран софтуер (уеб приложение), който се доближава като функционалност, а в много аспекти и надминава като възможности, настолния софтуер.

Уеб-базиран софтуер по поръчка

Едж Софт предлага разработване на уеб приложения за конкретните нужди и цели на своите клиенти - било то уеб приложение за оптимизиране на определен аспект от бизнеса, автоматизиране на даден процес или уеб приложение за постигане на подобрена отчетност. Целите и приложението на разработения от нас уеб-базиран софтуер биха могли да бъдат най-различни.

Преимуществата на уеб приложенията, разработени от Едж Софт зависят от конкретния тип софтуер, но в общия случай включват:

  • уеб приложенията са създадени според конкретните нужди на Вашия бизнес и автоматизират максимално дейностите, за които се използват, спестявайки време и ресурси;
  • независими са от операционната система и средата – работи се през уеб браузер;
  •   уеб приложенията не изискват инсталирането на допълнителен софтуер на компютъра, от който се ползват - необходим е единствено браузер;
  • могат да комбинират работа в онлайн и офлайн режим;
  • могат да бъдат достъпни от всяко устройство с Интернет връзка;
  • всяко уеб приложение, разработено от Едж Софт позволява надграждане.

С развитието на технологиите, все по-малко са нещата, които не могат да бъдат направени като уеб приложение. Ако можете да си го представите и опишете, ние можем да го създадем за Вас.

Можете да разгледате някои от уеб приложенията, които сме разработили за своите клиенти в портфолиото ни.


 

Нашите гаранции

Стараем се да бъдем не само добър изпълнител, но и доверен партньор, на който можете да разчитате и за да постигнем тази си цел, даваме следните гаранции:

Гаранция за 100% удовлетвореност

Ако по време на изработката на уеб приложението или при предаването му, не сте напълно доволни, извършваме всички нужни корекции в най-кратък срок и за своя сметка, докато сте напълно удовлетворени от крайния резултат.

Доживотна гаранция за качество

Предлагаме безпрецедентна доживотна гаранция за всяко уеб приложение, разработено от нас. Ако в процеса на работа с разработеното от нас уеб приложение, откриете проблем или се прояви бъг, допуснат от нас, ние ще го отстраним за своя сметка без ограничение във времето.