Успехът на Вашия бизнес е наш основен приоритет

edge soft е дигитална агенция със задълбочени технически и маркетинг компетенции. Но по-важното е, че сме ентусиазиран и мотивиран партньор, работещ заедно с Вас за растежа и успеха на Вашия бизнес.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

КАК ВИ ПОМАГАМЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ УСПЕХ

Положителната оценка, която получаваме от своите клиенти, ни мотивира да даваме винаги 100% от себе си.

Изпитваме истинско удовлетворение, когато виждаме реалния ефект от работата ни за успеха на бизнеса на нашите клиенти, част от които са:

ЗА НАС

edge soft е дигитална агенция, базирана в София. Екипът ни е съставен от професионалисти, разполагащи с опит и задълбочени познания в разработването на уеб приложения, мобилни приложения, онлайн магазини, както и планирането и реализирането на инбаунд маркетинг кампании.

Нашият фокус е поставен върху това да доставяме висока стойност за своите клиенти, комбинирайки експертизата ни в разработването на продукти и отличните ни маркетинг умения. Измерваме успеха си със стойността, която създаваме за клиентите си и успеха, който им помагаме да постигнат.

Ние сме любознателни, енергични и обичаме това, което правим - толкова много, че дори имаме няколко собствени бизнес начинания. А това ни дава уникална перспектива и ни помага още по-добре да разбираме предизвикателствата, които компаниите трябва да преодолеят по пътя към успеха.


“ЕДЖ СОФТ” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0295-C01: Развитие на управленския капацитет и растеж на “ЕДЖ СОФТ” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Вижте повече информация за проекта.

 

 


“ЕДЖ СОФТ” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Вижте повече информация за проекта.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЕКИПЪТ,  КОЙТО ЩЕ РАБОТИ ЗА ВАШИЯ УСПЕХ

ЕКИПЪТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ ЗА ВАШИЯ УСПЕХ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ

CTO, СЪОСНОВАТЕЛ

Алекс е главен програмист и тийм лидер с 15+ години опит, но най-важното - с неутолима жажда за знания и себеусъвършенстване. Като ръководител той дава личен пример и насърчава нашите програмисти винаги да дават най-доброто от себе си и постоянно да се стремят към все по-високо качество, иновации и ефективност. Като главен софтуерен архитект Алекс ще се погрижи Вашият проект да има стабилна основа и архитектура.

 

CTO, СЪОСНОВАТЕЛ

Алекс е главен програмист и тийм лидер с 15+ години опит, но най-важното - с неутолима жажда за знания и себеусъвършенстване. Като ръководител той дава личен пример и насърчава нашите програмисти винаги да дават най-доброто от себе си и постоянно да се стремят към все по-високо качество, иновации и ефективност. Като главен софтуерен архитект Алекс ще се погрижи Вашият проект да има стабилна основа и архитектура.

 

ОРЛИН РАДЕВ

CMO, СЪОСНОВАТЕЛ

Орлин стартира своя първи бизнес, когато е едва на 17 години и от тогава основава 6 компании и помага на редица други да постигнат успех, залагайки на добър product development и ефикасен маркетинг. Като маркетинг стратег и отговарящ за проектите, свързани с бранд идентичност и маркетинг, Орлин ще даде своя принос за растежа и успеха на Вашия бизнес със своята експертиза, опит и неугасим ентусиазъм.

CMO, СЪОСНОВАТЕЛ

Орлин стартира своя първи бизнес, когато е едва на 17 години и от тогава основава 6 компании и помага на редица други да постигнат успех, залагайки на добър product development и ефикасен маркетинг. Като маркетинг стратег и отговарящ за проектите, свързани с бранд идентичност и маркетинг, Орлин ще даде своя принос за растежа и успеха на Вашия бизнес със своята експертиза, опит и неугасим ентусиазъм.

Помагаме на редица компании да постигнат желания растеж и да се развиват успешно.

Толкова сме запалени, че стартирахме и някои собствени начинания, което ни дава уникална перспектива и директен опит: